Scan_Pic0001.jpg       

Peichiang的弟弟來報到了,所以晚了幾天來跟大家分享今年2013好市多夏季專案吧。此次優惠時間是從2013/6/7開始到2013/7/21為止。
  
夏季專案的內容。

Page 1。

Scan_Pic0002.jpg    

Page 2。   
Scan_Pic0003.jpg    

Page 3。   
Scan_Pic0004.jpg    

Page 4。  
Scan_Pic0005.jpg  

Page 5。  
Scan_Pic0006.jpg  

Page 6。     
Scan_Pic0007.jpg     

Page 7。
Scan_Pic0008.jpg    

Page 8。
Scan_Pic0009.jpg   
  

  

 


 
arrow
arrow

    peichiang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()